„MIESTELIS UŽMIEGA“ PAGRINDINIS ŽAIDIMAS

Pirma ir populiariausia žaidimo versija

„Miestelis užmiega“ yra vienas populiariausių psichologinių žaidimų pasaulyje, turintis daugiau kaip 100-tą skirtingų variantų. Visi jie telpa po vienu, labiausiai žinomu pavadinimu – „Mafija“. „Miestelis užmiega“ yra įvairių „Mafijos“ žaidimo būdų, įdomiausių veikėjų originali kombinacija, pirmą kartą sujungta į vieną žaidimą.

ŽAIDIMO APRAŠYMAS

Žaidime visi dalyviai yra vieno miestelio gyventojai. Gyvenimas miestelyje atrodo ramus ir malonus, tačiau kaip ir kiekvienas miestelis, taip ir šis turi savų paslapčių. Vieną naktį į miestelį atsikraustė mafija. Jos nariai apsukrūs ir sukti – niekas nežino, kas jie tokie – jie apsimeta paprastais miestelio gyventojais, o miestelio gatvėse siautėja tik naktį. Po kiekvienos nakties, kai miestelis užmiega, ryte randamas lavonas. Miestelio gyventojai surengia posėdį, kuriame, be abejo, dalyvauja ir užsimaskavę mafijos nariai. Galbūt dėl didelės baimės, o gal dėl beviltiško noro gyventi kaip anksčiau, miestelio gyventojai priima itin keistą sprendimą: kiekvieną dieną iš miestelio negrįžtamai išmesti vieną iš įtariamų mafijai priklausančių gyventojų. Tik apsukriausi ir gudriausi miestelyje išliks gyvi iki galo. Tačiau galbūt gudriausia yra mafija?

ŽAIDIMO TIKSLAS

Žaidime atsitiktinu būdu atstovausite vienai iš kelių pusių: gerajai, blogajai arba neutraliai.

Gerieji (miestiečiai ir kiti gerieji veikėjai) laimi tuomet, kai iš miestelio yra išmetami visi mafijos nariai.

Blogieji (mafija ir jai prijaučiantys veikėjai) laimi, kai miestelyje nelieka gerųjų miestiečių arba jų lieka per mažai, kad balsuojant susirinktų dauguma.

Neutralieji (vienišius ir jam prijaučiantys veikėjai) – jį į žaidimą galima įtraukti, jei žaidėjų kompanijai norisi iššūkio, o žaidimo principas visiems žaidėjams gerai žinomas. Neutralusis laimi tuomet, kai žaidime lieka trys dalyviai ir jis yra vienas iš jų.

PASIRUOŠIMAS
 • Visi dalyviai turi sėdėti ratu, kad vienas kitą gerai matytų ir niekas nebūtų pasislėpęs.

 • Pagal dalyvių skaičių yra parenkamas atitinkamas kiekis kortelių ir kortelės sumaišomos (žr. lentelę).

 • Pirmam žaidimui rekomenduojama nenaudoti papildomų veikėjų, juos įtraukti tik gerai perpratus žaidimą.

 • Kiekviename žaidime būtinai dalyvauja bent po vieną mafijos, policijos ir medikų atstovą-veikėją.

 • Kiekvienam dalyviui išdalinama po vieną slaptą kortelę. Tik jis vienas gali pasižiūrėti, koks veikėjas jam teko.

 • Vedėjas gali būti išrinktas atsitiktiniu būdu traukiant kortelę arba pasisiūlyti savanoriškai prieš pradedant traukti korteles.

KORTELIŲ PASKIRSTYMAS PAGAL DALYVIŲ SKAIČIŲ

Dalyvių skaičius

Mafijos skaičius

Policijos skaičius

Medikų skaičius

6–8

1

1

1

8–12

2

1

1–2

12–18

3

1–2

2

18–20

4

2

2

20+

5-7

3

2

 

* Kiekvienas papildomas veikėjas pakeičia žaidimo dinamiką (padeda gerajai arba blogajai pusei), todėl ši lentelė yra tik apytikslė. Žaidimo sudėtingumą reikia reguliuoti pagal konkretų dalyvių skaičių ir papildomus veikėjus. Jei dalyvių kompanija apsukri ir sumani, taip pat šį žaidimą gerai žino, galima padidinti mafijos skaičių arba pridėti veikėjų, padedančių blogiesiems. Jei jaučiate, kad mafija per dažnai laimi, miestelio gyventojams per sunku laimėti – sumažinkite mafijos skaičių arba pridėkite veikėjų, padedančių geriesiems.

 

ŽAIDIMO EIGA

Žaidimas susideda iš dviejų pasikartojančių fazių:

 1. Naktis – visi personažai, turintys išskirtinius vaidmenimis, atlieka savo veiksmus.

 2. Diena – miestelio gyventojai sužino, kas vyko naktį, ir turi išrinkti bei iš žaidimo išmesti vieną iš miestelio gyventojų, įtariamąjį mafijos atstovą .

ŽAIDIMAS PRASIDEDA NUO NAKTIES
 1. Vedėjas paskelbia, kad prasidėjo pirmoji naktis – „miestelis užmiega“, tuomet visi dalyviai privalo užsimerkti ir neatsimerkti iki tol, kol vedėjas pasakys „miestelis atsibunda“.

 2. Vedėjas sako – „atsibunda mafija“. Visi mafijos nariai atsibunda ir bendrai sutaria, kurį miestelio gyventoją nori nužudyti. Savo pasirinkimą mafija parodo mostais, pirštais, žvilgsniu – taip, kad niekam neišsiduotų. Kai pasirinkimas įvyksta, vedėjas sako „mafija užmiega“.

 3. Vedėjas sako „atsibunda medikas, (-ai)“. Medikai bando atspėti, kuris iš miestelio gyventojų buvo ką tik žudytas, o pasirinkę bando jį išgydyti. Pasirinkus, vedėjas sako „medikas, (-ai) užmiega“.

 4. Vedėjas sako „atsibunda policija“. Policija turi parodyti į vieną užsimerkusį miestelio gyventoją – įtariamąjį mafijos atstovą. Dienos metu vedėjas turės pranešti, ar policija rado mafijos narį, ar ne. Kai sprendimas priimtas, vedėjas sako „policija užmiega“.

 5. Jei dalyvauja papildomi veikėjai, kurie naktį turi atsibusti, vedėjas juos pažadina po vieną, pasižymi jų pasirinkimus ir liepia eiti miegoti. Šis procesas vyksta tol, kol visi veikėjai vieną kartą per naktį atlieka savo veiksmus.

 6. Visiems atlikus savo naktinius veiksmus, vedėjas sako „miestelis atsibunda”. Visi dalyviai atsimerkia, tačiau nepradeda tartis, kol vedėjas nepristato, kas įvyko tą naktį.

 7. Vedėjas pristato nakties įvykius:

  • Policija atspėjo/neatspėjo mafijos atstovą.

  • Medikai išgydė/išgydė.

  • Mafija nužudė (pasakyti dalyvio vardą)/nenužudė miestelėno.

  • Įvardija kitus tos nakties veiksmus, kuriuos atliko papildomi veikėjai.

 8. Tik vedėjui pristačius visus veiksmus, mirę dalyviai atverčia savo korteles ir parodo, kokie veikėjai jie buvo šiame žaidime. Tuomet prasideda dienos fazė. Mirę žaidėjai šio žaidimo metu daugiau negalės šnekėti su dar gyvais miestelio gyventojais.

DIENA

Dienos metu vyksta miestelio posėdis, kuriame dalyvauja visi miestelio gyventojai (gerieji, blogieji ir neutralus veikėjas). Miestiečių tikslas yra bendrauti, provokuoti, meluoti ir klausinėti, kad išsiaiškintų, kas yra mafija. Mafijos tikslas yra neišsiduoti, kas jie yra, ir apsimesti geraisiais veikėjais.

Vedėjas dienos įvykių eigą tik moderuoja ir neturi veltis į diskusiją. Kad žaidimas neprailgtų, vienai dienai rekomenduojama skirti 5–10 minučių, o tuomet pranešti, kad diena eina į pabaigą ir reikia balsuoti už daugiausiai įtarimų keliantį miestietį – galimą mafijos atstovą, kuris bus išmestas iš miestelio.

DIENOS PABAIGA – BALSAVIMAS

Balsavimas laikomas priimtu, kai daugiau nei pusė dalyvių balsuoja už tam tikrą miestelio gyventoją įtardami, kad jis yra mafijos atstovas. Tuomet vedėjas turi pranešti, kad kaltinamasis turės sakyti ginamąją kalbą. Gynybinės kalbos tikslas yra kaltinamajam įtikinti likusią miestelio dalį, kad jis yra gerasis veikėjas ir miestelis daro klaidą (veikėjas, net būdamas mafija, bet kokiu atveju turi teisę sakyti gynybinę kalbą). Po gynybinės kalbos vedėjas klausia miestelio, ar kieno nors nuomonė pasikeitė. Jei po gynybinės kalbos miestelis vis dar nori išmesti kaltinamąjį, jis iškrenta iš žaidimo. Jei atsiranda persigalvojusių – diskusija tęsiasi toliau. Turi būti keliamas naujas kandidatas, tuomet balsuojama dėl jo, taip pat įgyjama teisė sakyti gynybinę kalbą ir t. t. Jei po gynybinės kalbos žaidėjas išbalsuojamas iš žaidimo, kaltinamasis turi atversti savo kortelę, parodyti, kas toks buvo ir išeiti iš žaidimo. Nuo šio momento išmestas miestelio gyventojas negali bendrauti su likusiais dalyviais ar komentuoti kitų veiksmų.

VAIDMENYS KURIUOS RASITE ŽAIDIMŲ PAKUOTĖJE
 1. Vedėjas (visada dalyvauja žaidime) – vadovauja žaidimo eigai, atsakingas už laiką ir balsavimą. Turi pasirūpinti, kad visiems būtų suteikta proga pasakyti gynybinę kalbą. Jei nėra vieningo susitarimo, vedėjas gali mesti burtus ir atsitiktinai ištraukti vieną miestelio gyventoją, kuris dienai pasibaigus bus nužudytas – išmestas iš žaidimo. Vedėjas turi būti itin neutralus, nesakyti daugiau, nei reikia, neišduoti veikėjo lyties, neatskleisti jokios papildomos informacijos, šnekėdamas su dalyviais naktį neišsiduoti, su kuriuo žmogumi kalba.

 2. Mafija (laimi, kai laimi blogieji) – atsibunda naktį ir bando žudyti vieną miestelio gyventoją. Dienos metu mafija sužinos, ar nužudymas pavyko. Dieną mafija apsimeta, kad yra paprasti miestelėnai-gerieji veikėjai. Jie negali atskleisti savo tapatybės, iki kol vedėjas liepia atversti savo veikėjo kortą.

 3. Krikštatėvis (mafija) – atlieka tuos pačius veiksmus, kaip ir kiti mafijos nariai. Tačiau jei miestelis nusprendžia jį nužudyti dienos pabaigoje, turi neliečiamybę. Krikštatėvis negali būti nužudytas, jei žaidime bent vienas mafijos narys dar yra gyvas. Krikštatėvis miršta paskutinis.

 4. Policija (laimi, kai laimi gerieji) – nakties metu pasirenka vieną dalyvį, kurį įtaria esant mafijos atstovu. Dienos metu vedėjas pasako, ar naktinis policijos spėjimas buvo sėkmingas, ar ne.

 5. Medikas (laimi, kai laimi gerieji) – nakties metu pasirenka vieną dalyvį, kurį mafija galėjo žudyti, ir bando jį pagydyti. Dienos metu vedėjas praneša, ar medikui pavyko išgyti žaidėją.

 6. Hakeris (laimi, kai laimi gerieji) – nakties metu pasirenka vieną dalyvį, kurį užblokuoja. Užblokuotas dalyvis ateinančią dieną negalės šnekėti ir balsuoti. Kitą naktį išrenkamas naujas žmogus, kuris užblokuojamas.

 7. Detektyvas (laimi, kai laimi gerieji) – yra detektyvo veikimo žaidime variantai. Pirmasis – detektyvas žino visus mafijos narius, tačiau negali išsiduoti, kad yra detektyvas. Jei žaidimo pabaigoje detektyvas lieka gyvas, o mafija pralaimi – mafija gauna galimybę paskutiniam šūviui. Jei mafija atspėja, kas yra detektyvas – mafija laimi. Antras variantas – detektyvas gali sužinoti visų dalyvių roles. Naktį detektyvas parodo į vieną iš dalyvių, o atėjus dienai vedėjas pasako, ką šią naktį atrado detektyvas.

 8. Vienišius (neutralus veikėjas) – nėra nei mafijos, nei miestelėnų pusėje. Laimi žaidimą tuomet, jei lieka paskutinis nenužudytas (gali likti vienas iš trijų dalyvių, tarkime, likus gerajam veikėjui, mafijai ir vienišiui, laimės pastarasis, nes gerieji ir blogieji neįgavo persvaros).

 9. Superherojus (laimi, kai laimi gerieji) – superherojus naktį ieško mafijos ir bando ją nužudyti, tačiau nežino, kas yra kas. Todėl kartais pataiko ir į gerus miestiečius. Naktį jis pasirenka vieną dalyvį, kurį įtaria esant mafija, ir bando jį nužudyti. Jei kitų veikėjų veiksmai nesutrukdys, tuomet dienos metu visi sužinos, kas buvo nužudytas.

 10. Miestietis (laimi, kai laimi gerieji) – neturi jokių papildomų veiksmų. Naktį užmiega ir pabunda tik dieną. Dienos metu miestietis turi vieną balsą ir iki dienos pabaigos turi išbalsuoti vieną dalyvį iš žaidimo. Jo tikslas – išmesti mafiją.

 11. Vampyras (laimi, kai laimi gerieji) – vampyras yra paprastas miestietis, kuris išbalsuotas dienos metu – miręs – gali tapti vampyru. Jei vampyras niekada nemiršta, tuomet laimi kartu su miesteliu. Jei vampyrą nužudo mafija, tuomet jis iškrenta iš žaidimo kaip ir kiti paprasti miestiečiai. Vampyras gali pasirinkti, kurią naktį nori atsigauti, t.y. netapti vampyru iš karto po išbalsavimo.

 12. Jėzus (laimi, kai laimi gerieji) – paprastas miestietis, kuris miręs prisikelia po trijų dienų.

 13. Šarvuotis (laimi, kai laimi gerieji) – paprastas miestietis, kuris turi šarvus, todėl naktį negali būti naktį nužudytas mafijos. Jį gali išbalsuoti tik miestelio gyventojai.

 14. Juokautojas (laimi, kai laimi gerieji) – jei juokautojas nėra nužudomas iki tam tikros dienos (dieną nusprendžia vedėjas prieš žaidimą), tuomet likę dalyviai turi atiduoti savo korteles vedėjui. Jis jas  sumaišo ir likusiems gyviems dalyviams išdalina naujas role. Žaidimas tęsiasi toliau.

 15. Vudu (pasirenka, ar nori būti gerasis, ar blogasis) – mirdamas vudu smeigia paskutinį smeigtuką ir su savimi nusineša dar vieną žmogų. Jei vudu yra blogas, jis nežino, kas yra mafija, mafija taip pat nežino, kas jis yra. Žaidimą laimi, jei laimi mafija. Ar vudu geras, ar blogas nusprendžia vedėjas prieš išdalindamas kortas dalyviams.

 16. Mediumas (laimi, kai laimi gerieji) – nakties metu pasirenka vieną žaidimo dalyvį, kuris jau yra miręs (išmestas iš žaidimo) ir gali su juo pasikalbėti. Kalbėjimasis su mirusiuoju vyksta ženklais ir akimis, ne balsu.

 17. Meras (laimi, kai laimi gerieji)  – bet kuriuo žaidimo metu gali pasiskelbti, kad yra meras, ir tos dienos metu turi 3 balsus vietoj 1. Visus 3 balsus privalo išnaudoti tuo pačiu metu, tame pačiame balsavime. Po pasiskelbimo nebegali būti išgydomas. 

 18. Akis (laimi, kai laimi gerieji)  – nakties metu, kai vedėjas liepia mafijai atsibusti, gali slapta šnipinėti, pabandyti atsimerkti ir pamatyti, kas yra mafija. Tačiau jei mafija pastebi, kad kažkas šnipinėja, gali jį nužudyti. Akies tikslas yra sužinoti, kas yra Mafija, bet nebūti pastebėtam šnipinėjant. Dienos metu akis negali pasiskelbti, kad yra akis ir savo žinias gavo šnipinėdamas  – jis turi apsimesti paprastu miestiečiu.

 19. Vagis (gali būti ir gerųjų, ir blogųjų pusėje)  – naktį atsibunda pirmas ir parodo į vieną iš žaidėjų. Jei tas žaidėjas turi veiksmą, kurį turi atlikti naktį, jo netenka. Jei veiksmą turi atlikti daugiau nei vienas veikėjas, kiti atlikėjai veikti įprastai.

 

VAIDMENŲ MODIFIKACIJOS, KURIOS ŽAIDIMĄ PADARO PALANKESNĮ MAFIJAI
 1. Naivus policininkas – visus įtariamuosius, kuriuos patikrina kaip galimus mafijos atstovus, mato kaip miestiečius. Vedėjas iki žaidimo pabaigos nepasako, kad jis naivus.

 2. Paranojiškas policininkas – visus dalyvius mato kaip mafiją. Vedėjas iki žaidimo galo nesako jam, kad jis paranojikas.

 3. Girtas policininkas – nužudo tą dalyvį, kurį bando ištirti. Vedėjas iki žaidimo galo nesako jam, kad jis yra girtas.

 4. Beprotis detektyvas – iš vedėjo gauna visiškai atsitiktinius atsakymus apie savo tiriamus žmones.

 5. Nevykęs medikas – iš žmogaus, kurį gydo, atima tos nakties veiksmą. Pavyzdžiui, jei tai mafija, atima žudymo veiksmą, jei tai policininkas – atima tyrimo veiksmą ir t.t. Gydytojo veiksmas nėra įskaičiuojamas į nakties veiksmų eigą, tačiau jei žmogus buvo žudomas, būna išgydytas. Vedėjas iki žaidimo galo nesako jam, kad yra nevykęs.

„MIESTELIS UŽMIEGA“ VIENINTELĮ KARTĄ

Antra žaidimo versija. 

ŽAIDIMO APRAŠYMAS

Ši Mafijos adaptacija leidžia visiems dalyviams žaisti viso žaidimo metu – niekas nemiršta. Be to, čia nereikalingas vedėjas, todėl visi dalyviai gali žaisti vienu metu. Žaidimas vyksta tuo pačiu būdu kaip ir tradicinė žaidimo versija, tačiau šiame variante nėra dienos ir nakties ciklų. Vietoj jų atsiranda trys žaidimo fazės ir viskas vyksta dienos metu. Miestelis turi įvykdyti tris misijas, o Mafija siekia, kad misijos nepavyktų. Vieno žaidimo metu bus sužaistos 3–5 partijos. Pirma komanda, surinkusi 3 taškus, bus laikoma laimėjusia.

PASIRUOŠIMAS ŽAIDIMUI

Pagrindiniai veikėjai (dalyvauja visuose žaidimuose):

 1. Miestietis – gerasis žaidėjas.

 2. Mafija – blogasis žaidėjas.

 3. Detektyvas – gerasis žaidėjas. Prieš prasidedant žaidimui, detektyvas sužino, kas yra mafijos atstovai.

 4. Krikštatėvis – blogasis. Jei blogieji pralaimi, turi paskutinį šansą nušauti detektyvą. Jei pavyksta, žaidimą laimi mafija, net jei miestiečiai įvykdė visas tris misijas.

*// Papildomi veikėjai (gali būti įtraukiami į žaidimą, kad sustiprintų vieną ar kitą pusę):

5. Policija (sustiprina miestiečių pusę) – policininkas žino, kas iš dalyvių yra detektyvas. Išmintingai naudojant šias žinias policininkas ne tik gali padėti detektyvui, bet ir nukreipti nuo jo dėmesį – apgauti mafiją.

6. Hakeris (Sustiprina mafijos pusę) – hakeris yra slaptas mafijos šnipas, tad detektyvas nežinos, kas yra hakeris. Nakties metu, kai mafijos nariai detektyvui atskleidžia, kas jie yra, hakeris neišsiduoda.

7. Vienišius (sustiprina miestiečių pusę) – vienišius žaidžia mafijos pusėje ir yra blogasis veikėjas, tačiau nėra tikrasis mafijos narys, todėl prieš žaidimą kartu su mafija neatsimerkia. Taip mafija nežino, kas yra vienišius, ir jis nežino, kas yra mafija.

8.Vagis (Sustiprina mafijos pusę) – vagis yra mafijos narys, kurio tikslas apgauti policininką. Prieš žaidimą, kai detektyvas duoda ženklą (parodo nykštį) policininkui, tuo pačiu metu nykštį rodo ir vagis. Policininkas mato du nykščius ir nežino kuris yra vagis, o kuris – detektyvas.

Žaidime visuomet dalyvauja vienas detektyvas ir vienas krikštatėvis. Miestiečių ir mafijos skaičius priklausomo nuo bendro dalyvių skaičiaus. Papildomi veikėjai gali būti įtraukti priklausomai nuo to, ar norisi pastiprinti miestelio arba Mžmafijos pusę.

Visi dalyviai gauna po vieną veikėjo kortelę, ją pasižiūri ir paslepia, kad niekas daugiau jos nepamatytų. Žaidimas prasideda.

Dalyviai

5-6

7-9

10-13

13-17

17-22

22-30

Mafijos skaičius

2

3

4

5

6

7

 
SUSIPAŽINIMAS

Prieš pradedant žaidimą vieną kartą atliekamas visų veikėjų slaptas susipažinimas su jų atliekamais veiksmais. Tam vedėjas nebūtinas, šį susipažinimą gali pravesti kuris nors iš dalyvių, būdamas užsimerkęs. *// simboliu žymimi papildomi veiksmai, kurie vykdomi tuomet, jei atitinkami papildomi veikėjai yra pridėti prie žaidimo.

 1. Miestelis eina miegoti. Visi užsimerkia.

 2. Atsimerkia mafija ir krikštatėvis – nuo šiol jie žinos, kas priklauso jų pusei. (*// Vienišius neatsimerkia.)

 3. Mafija užsimerkia.

 4. Atsimerkia detektyvas.

 5. Visi ištiesia ranką prieš save ir laiko kumštį. Tie, kas yra mafija, parodo nykštį, kad detektyvas galėtų aiškiai juos identifikuoti. (*// Hakeris nykščio nekelia, nors irgi priklauso mafijai.)

 6. Detektyvas užsimerkia.

 7. *// Visi laiko rankas ištiestas, o detektyvas kartu su vagimi parodo nykštį.

 8. *// Atsimerkia policininkas ir pamato nykščius.

 9. *// Detektyvas ir vagis nykščius nuleidžia.

 10. Visi nuleidžia rankas.

 11. Visi atsibunda ir pereinama į pirmąją fazę.

 

I FAZĖ. PASIRUOŠIMAS MISIJAI

Atsitiktinu būdu išrenkamas vienas iš žaidimo dalyvių, kuris žaidimą pradės. Išrinktasis turi parinkti trijų žmonių komandą, kuriuos siūlo misijos vykdymui. Misijos vykdymui galima rinktis ir save. Tuomet visi dalyviai balsuoja. Jei daugiau kaip pusė dalyvių sutinka su pasiūlyta trijule, pereinama prie II fazės.

Jei dauguma nesutiko su pasiūlyta trijule, tuomet einama pagal laikrodžio rodyklę prie šalia sėdinčio dalyvio ir šis siūlo trijų žmonių komandą, kuri vykdys misiją. Tuomet vėl vyksta balsavimas ir visa procedūra kartojasi tol, kol dauguma sutinka su pasiūlyta trijule ir pereinama į II fazę.

 

PATARIMAS: NEPASITIKĖKITE NEI VIENU DALYVIU!

Jei nesate užtikrinti vienu ar kitu lyderio išrinktu misijos vykdytoju, turėtumėte nepritarti kompanijai ir balsuoti prieš. Balsavimas prieš nėra ženklas, kad esate blogasis veikėjas ir norite kenkti. Patyrę žaidėjai dažniausiai vykdys balsavimą 3–4 kartus, kol galiausiai bus išrinkta patikima komanda. Stebėkite, kas pritaria ir kas nepritaria, klauskite jų, kodėl jie taip renkasi. Kartais mafija balsuos tik tada, kai tarp išrinktųjų bus kitų mafijos narių. Kartais tam tikri dalyviai jokiu būdu nebalsuos, tačiau galbūt vienas iš jų bus detektyvas? Stebint kelis balsavimus galima susidaryti įtariamųjų ratą ir priimti sprendimus, kaip su jais elgtis.

II FAZĖ. MISIJOS VYKDYMAS

Lyderis paima 5 korteles su užrašu „sėkmingai“ ir 5 su „nesėkmingai“ ir duoda po vieną abiejų rūšių kortelę išrinktai misijos vykdymo komandai. Tada visi misijos vykdytojai pasirenka vieną kortelę, o kitą atiduoda lyderiui – tai jų sprendimas dėl misijos įvykdymo (šios kortelės jokiu būdu neatverčiamos!). Lyderiui gavus visas korteles, jis jas sumaišo ir atsitiktine tvarka atverčia. Tai reikia atlikti taip, kad nebūtų aišku, kokią kortelę buvo pasirinkęs kiekvienas komandos narys.

III FAZĖ. MISIJOS REZULTATAI IR TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

Jei visos kortelės rodo „sėkmingai“, misija laikoma įvykusia. Miestiečiai laimi vieną tašką.

Jei bent viena kortelė rodo „nesėkmingai“, misija laikoma neįvykusi, o vieną tašką laimi mafija. Jei žaidžia daugiau nei 7 dalyviai, 4 dieną reikia 2 kortelių su užrašu „nesėkmingai“, kad misija būtų laikoma nesėkminga ir tašką laimėtų mafija. T. y., jei 4 dieną bus padėta 1 kortelė su užrašu „nesėkmingai“, misija bus laikoma įvykdyta sėkmingai ir tašką gaus miestiečiai.

Kai misijos vykdymo rezultatai aiškūs, pereinama į kitą dieną – iš naujo kartojamos visos trys fazės.

SVARBU: Kiekvieną naują dieną lyderiu tampa vis kitas žmogus, einant į dešinę pagal laikrodžio rodyklę.

ŽAIDIMO PABAIGA

Žaidimas baigiasi, kai mafija arba miestiečiai gauna 3 taškus. Jei laimi mafija, jie paskelbiami nugalėtojais. Jei laimi miestelis, tuomet mafija turi „paskutinio šūvio“ galimybę ir bando atspėti, kas yra detektyvas. Jei mafijai pavyksta atspėti detektyvą, laimi mafija, jei ne – miestelis.

DIENŲ LENTELĖ

Šioje lentelėje parodyta, kaip nuo dalyvių skaičiaus priklauso, kiek lyderiui reikia pasirinkti dalyvių misijos vykdymui ir kiek kortelių su užrašu „sėkmingai” reikia surinkti, kad misija būtų laikoma įvykdyta.

Pvz. Jei žaidžia 8–11 dalyvių, 3 dieną lyderiui reikia išrinkti 4 žmonės (galima rinkti ir save). Kad miestelis laimėtų vieną tašką, visi 4 komandos nariai turi padėti „sėkmingai“ korteles. Jei padėta bent viena „nesėkmingai“ kortelė, tašką laimi mafija. Žaidžiant toliau, 4 dieną, lyderis turi išrinkti jau 5 žmones, kurie vykdys misiją. Jiems užtenka padėti 4 „sėkmingai” korteles, kad miestelis laimėtų ir gautų vieną tašką. Tą dieną mafijai reikia net 2 kortelių „nesėkmingai“, kad jie laimėtų tašką. Ši išimtis galioja tik 4-tą dieną, ir tik tuo atveju, jei žaidžia virš 7 dalyvių.

Dalyviai

1 Diena

2 Diena

3 Diena

4 Diena

5 Diena

5

2–2

3–3

2–2

3–3

3–3

6

2–2

3–3

4–4

3–3

4–4

7

2–2

3–3

3–3

4–3

4–4

8–11

3–3

4–4

4–4

5–4

5–5

12–16

3–3

4–4

5–5

5–4

5–5

16–20

4–4

4–4

5–5

6–5

6–6

20–25

4–4

5–5

6–6

6–4

6–6

25–30

5–5

6–6

6–6

7–6

7–7

„MIESTELIS UŽMIEGA

Mūsų originali žaidimo versija, kuri ypatinga ir reikalaujanti pasiruošimo, bet itin smagi!

Tai yra aktyvi šio žaidimo versija, kurioje nereikės sėdėti vietoje, tačiau reikės žudyti abiem rankomis! Prieš pradedant žaisti šį žaidimo variantą, pirmiausiai rekomenduojame perskaityti pagrindinės žaidimo versijos taisykles. Šiame aprašyme pateikiami žaidimo tamsoje ypatumai, tačiau negilinama į visas bendrąsias taisykles. Žaidimas panašus į pagrindinę versiją, tačiau vietoje sėdėjimo ir bendravimo visu dalyvius perkelia į aktyvų veiksmą.

PASIRUOŠIMAS

Žaidimui būtina patalpa, kurioje būtų galima užtemdyti visus langus taip, kad viduje būtų visiška tamsa. Taip pat galima žaisti ant akių užsirišant skareles. Žaidimo metu negalima kalbėti apie žaidimą, leisti bet kokių garsų, susijusių su žaidimu (tarkime,  rėkti „mane žudo!“ ir t. t.).

Mafijos ir papildomų veikėjų skaičius parenkamas pagal bendrą žaidėjų skaičių.

Dalyvių skaičius

Mafijos skaičius

Medikų skaičius

6–8

1

1

8–12

2–3

1–2

12–18

3

2

18–20

4

2

20+

5

2

 

Prieš pradedant žaidimą, pravedamas mafijos susipažinimas. Visi dalyviai užsimerkia ir tuomet atsimerkia tik mafijos nariai, kurie susižiūri tarpusavyje ir vėl užsimerkia. Tada atsimerkia visi likę žaidėjai ir prasideda žaidimas.

VEIKĖJAI

Mafija – naktį ieško aukų ir jas žudo perbraukdama pirštu per kaklą (gerklę).

Miestietis – jo tikslas – būti nenužudytam. Jei miestietis pajaučia mafijos prisilietimą prie kaklo, turi atsitūpti toje pačioje vietoje, kurioje stovėjo, ir laukti, kol bus pagydytas arba kol jį suras kaip lavoną. Vienintelis būdas miesteliui laimėti – rasti lavonus. Tamsoje miestietis ieško lavonų ir radęs  visu balsu šaukia „žmogžudystė!“.

Medikas – naktį ieško nužudytų miestelio gyventojų ir juos gydo. Prie jų priėjęs, pakelia juos abiem rankomis už jų pečių – aiškiai ir demonstratyviai, kad miestietis žinotų, kad buvo išgydytas. Medikas negali šaukti „žmogžudystė“, nes jo darbas yra ieškoti aukų, o ne nusikaltėlių.

Detektyvas – naktį jo tikslas yra būti nenužudytam. Jei naktį nužudomas detektyvas, iškart laimi mafija (kai išsiaiškinama, kad buvo nužudytas detektyvas). Dienos metu detektyvas gali visiems parodyti savo kortelę ir pasisakyti, kad yra detektyvas. Tada jis įgyja teisę iš miestelio išmesti bet kurį gyventoją, kurį įtaria esantį mafijos atstovu. Balsuoti nereikia ir gynybinės kalbos išmetamas miestietis nesako. Detektyvas teise išmesti žmones iš miestelio gali naudotis visą žaidimą, tačiau to daryti neprivalo, žaisdamas kurį laiką gali ir neišsiduoti.

Vampyras – nepriklauso nei miestelėnams, nei mafijai, jis žaidžia pats sau. Vampyro tikslas yra paversti 4/10 visų gyventojų vampyrais. Naktį vampyras ieško lavonų kaip ir visi kiti miestiečiai, tačiau radęs lavoną nešaukia „žmogžudystė“. Vietoj to vampyras prieina ir tyliai sušnabžda į ausį „vampyras tau įkando“. Tai vampyras gali atlikti tik tamsoje, nakties metu.

 

NAKTIES FAZĖ

Žaidimas prasideda nuo nakties, užgesinus šviesą ar visiems dalyviams užsirišus akis skarele. Panirus į tamsą, mafija imasi atlikti savo kruvinus darbelius – eina žudyti miestiečių. Mafija nakties metu gali žudyti bet kokį skaičių miestiečių – gali būti, kad vienos nakties metu bus išžudyti net visi miestiečiai. Tuo metu miestiečiai ieško nužudytų miestelio gyventojų ir jei randą tupintį žmogų, šaukia „žmogžudystė!“. Vos tik pasigirdus tokiam šauksmui, visi dalyviai sustingsta savo vietose ir yra įjungiama šviesa (ar nuimamos skarelės). Visi pamato, kas kur stovi. Pereinama į dienos fazę.

DIENOS FAZĖ

Atėjus dienai, visi nužudyti miestelio gyventojai parodo savo korteles ir padeda jas visas į vieną sutartą vietą bei išeina iš žaidimo. Jei norisi žaisti tikroviškiau, lavonai gali likti tupėti ar gulėti toje pačioje vietoje visos dienos metu, kol aiškinamasi, kas juos nužudė. Visi dalyviai lieka stovėti savo vietose ir sprendžia, kas galėtų būti mafija. Tuomet, kaip ir pagrindinėje žaidimo versijoje, vyksta balsavimas, sakoma gynybinė kalba ir po jos vienas žmogus išbalsuojamas.

Miestelėnai gali laimėti tik tuo atveju, jei aptinka lavoną ir žaidimas pereina į dienos fazę. Taigi dienos fazėje priimtas sprendimas yra labai svarbus, jį derėtų gerai apmąstyti, kadangi kiekviena diena gali būti paskutinė – naktį mafija iš žaidimo gali pašalinti visus likusius miestiečius. Jei balsuojant bus teisingai atspėtas mafijos atstovas, bus sumažintas žudymo tempas. Miesteliui priėjus prie bendro sprendimo ir išmetus vieną dalyvį, visi mirę ir išmesti dalyviai išeina iš žaidimo zonos ir žaidimas tęsiasi. Užgesinamos šviesos ar užsidedamos skareles ir vėl žaidžiama nakties fazė.

ŽAIDIMO PABAIGA

Žaidimą laimi mafija, jei lieka tiek pat mafijos narių, kiek yra likę miestiečių.

Žaidimą laimi miestiečiai, jei iš žaidimo išmeta visus mafijos narius.

Žaidimą laimi vampyras, jei 4/10 žaidimo dalyvių paverčia vampyrais. Vampyro laimėjimas turi prioritetą, kadangi žaidime jis yra tik vienas ir jam pavyko išgyventi iki paskutinės įmanomos kombinacijos. Pvz. jei žaidime lieka 2 mafijos nariai, 2 miestiečiai ir 1 vampyras, žaidimą laimi vampyras, kadangi jis nesuinteresuotas nei mafijos, nei miestelio pergale, taigi ir balsuoti nėra prasmės. Tokiu atveju mafija nelaimi, nes vampyras turi pirmenybę.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google